Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Zámky - husárska jazdiareň
Lokalita
obec Nové Zámky, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
Bibliografia
HOLIČKOVÁ, Zuzana: Obnova jedinečného krovu a adaptácia husárskej jazdiarne v Nových Zámkoch. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 16 - 18.
www.novezamky.skwww.pamiatkynaslovensku.sk