Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
obnova kultúrnej pamiatky
súbor činností zameraných na údržbu, konzervovanie a reštaurovanie kultúrnej pamiatky



www.pamiatkynaslovensku.sk