Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ODPORÚČAME knihu - Daniela BEDNÁŘOVÁ: Morový stĺp sv. Trojice v Kremnici
odporucame-knihu-daniela-bednarova-morovy-stlp-sv-trojice-v-kremnici odporucame-knihu-daniela-bednarova-morovy-stlp-sv-trojice-v-kremnici

 


 


 

Vážení priatelia a návštevníci portálu.
 


 

Do Vašej pozornosti odporúčame útlu knižku v mäkkej väzbe, ktorá má kvalitný obsah. Napísala ju naša spolupracovníčka, absolventka štúdia histórie na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Veľmi sa tešíme z jej úspechu...: ) Kniha je popretkávaná peknými fotografiami reštaurátora Igora Hovoriča. Krásny počin, hodnotné dielo.
 


 

Publikáciu si môžete objednať na www.bux.sk
 


 

Daniela Bednářová
 

Morový stĺp sv. Trojice v Kremnici
 

história moru a vzniku jednej z najkrajších barokových pamiatok na Slovensku
 


 

Recenzenti:
 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.
 

prof. akad. soch. Jozef Porubovič
 


 

Fotografie © Mgr. art. Igor Hovorič
 

Text © Mgr. Daniela Bednářová, 2015
 


 

ISBN 978-80-972098-2-7
 


 


 

História. Nekonečný sled udalostí a faktov, ktoré sa stali a menia svet od jeho počiatkov. Paradoxom histórie je, že tak ako po búrke vyjde slnko, tak po maximálne negatívnych udalostiach, ktoré ľudstvo zrazia k zemi, prichádzajú udalosti pozitívne, prinášajú pokrok, diela vytvorené z nadľudského úsilia, posúvajú generácie jednotlivých storočí o krok vpred v poznaní, vede, technike, umení, kultúre.
 


 

A presne tak tomu bolo aj v prípade vzniku a stavby morového stĺpa sv. Trojice v Kremnici.
 


 

Nebyť morovej epidémie, „čiernej smrti“, ktorá zasiahla ľudstvo takým spôsobom, že očakávalo nielen koniec svojich životov, ale bolo úplne presvedčené, že prichádza koniec sveta, nikdy by nevznikla jedna z najkrajších pamiatok svojho druhu na Slovensku, akou je morový stĺp sv. Trojice v Kremnici, ktorý sa pýši svojou krásou siahajúcou k nebesám už vyše 244 rokov.
 


 

Morový stĺp, majstrovské dielo, ku vzniku ktorého prispela smrť, láska, zlato, štedrosť a bohatstvo, práca, zručnosť a mozole ľudských rúk.
 


 

Smrť mnohých Kremničanov, do ktorých príbytkov sa bez ohlásenia a pozvania vkradol nepozvaný hosť, smrť – morová epidémia. Láska k Bohu, lebo ten sa stal najmilovanejší a najviac prosený o život, ale aj láska Dionýza Ignáca Stanetiho k Tereze Freisseisen, kvôli ktorej ostáva v Kremnici. Zlatom, vďaka ktorému kremnická mestská pokladnica mala dostatok financií a aj napriek upozorneniam grófskej komory, si mohli Kremničania dovoliť postaviť tak majestátne a prepychové dielo v srdci mesta. Prácou, ktorá v tej dobe bola maximálne náročná a ťažká, ale mozoľnaté ruky Dionýza Ignáca Stanetiho, Martina Vӧgerleho a Teodora Mayera dokázali nielen vyhladiť tvrdý kameň do podoby sôch svätcov, ale ich srdcia a dotyk rúk vdýchli kamenným sochám dušu. A tak nám zanechali majstrovské dielo, na ktoré je mesto Kremnica právom hrdé. Dielo siahajúce do nebies darované Bohu, ktorý prostredníctvom morového stĺpa sv. Trojice ochraňuje mesto Kremnica a jej obyvateľov.
 


 

autorka
 www.pamiatkynaslovensku.sk