Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Orlové
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ, pôvodne renesančný, postavený začiatkom 17. storočia. Prestavaný a rozšírený bol začiatkom 18. storočia, dokončený v roku 1773. Menšie úpravy prebehli začiatkom 19. storočia. Obnovený bol začiatkom 20. storočia. Kaštieľ je štvorkrídlová poschodová budova, stavaná okolo ústredného arkádového dvora. Dispozične je riešená ako dvojtraktová. Priečelie je orientované na juh k Váhu. Na prízemí sú valené a pruské klenby, na poschodí štukový fabión a zrkadlové stropy. Na prízemí je kaplnka sv. Jána Nepomuckého, v zadnom krídle dnes už prestavaná salla terrena. Na poschodí boli reprezentačné a obytné miestnosti so supraportovými maľbami, rastlinnou štukatúrou, pôvodnými dverami, ako aj s neskorobarokovými krbmi a pecami. Neskorobaroková fasáda so stredným prevýšeným trojosovým rizalitom, členený pilastrami s kompozitnými hlavicami a ukončený priebežnou balustrovou atikou z čias obnovy kaštieľa. Nad neskorobarokovým vstupným portálom je nápisová tabuľa vzťahujúca sa na stavbu z roku 1773. V priechode je kamenný dvojitý erb a v bočných nikách plastiky rytierov. Arkádový dvor s ústrednou fontánou, má v zadnej časti fragmentárne zachované detily z renesančnej stavby niekdajšieho Žigmundova (Zsigmondháza). [1] Kaštieľ dal postaviť v roku 1612 Žigmund Balassa. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po roku 1955 bol kaštieľ adaptovaný na internát. [3] Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1972. Budúce využitie: kultúrno-spoločenské zariadenie Považských strojární, n. p. Zámer sa naplnil. Umelecko-historický výskum: akademický maliar Vladimír Úradníček, prom. hist. M. Sura, 1972. Projektová dokumentácia: Pamiatkostav Žilina, Ing. Urdák, 1976. [4] V roku 1982 sa dokončila nákladná rekonštrukcia objektu. Umiestnili v ňom expozíciu Okresného vlastivedného múzea v Považskej Bystrici a reprezentačné priestory Považských strojární v Považskej Bystrici. [5]
 

Orlové – kaštieľ a park (č. ÚZPF 751/1-2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2008. Autori: Mgr. P. Horanský, PhDr. Zuzana Zvarová. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Okolo kaštieľa je park.
Prístup
Stojí na miernom svahu na brehu Váhu, v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Orlové zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Viliam MazanecKaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Viliam Mazanec Kaštieľ Orlové foto © Imrich Kluka 4/2006Kaštieľ Orlové foto © Imrich Kluka 4/2006Kaštieľ Orlové foto © Imrich Kluka 4/2006
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 435.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 163.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 163.
[4] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 21.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 163.
[6] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
OROSOVÁ, Martina: Povojnový osud kaštieľa v Orlovom. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 1, s. 40 - 43.
www.povazska-bystrica.sk
GPS
49.130496, 18.424396
49°0 7' 49.79", 18°0 25' 27.83"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk