Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pata - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pata, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1820. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 272.
Bibliografia
www.obecpata.skwww.pamiatkynaslovensku.sk