Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Patince - parná prečerpávacia stanica
Bibliografia
www.obecpatince.skwww.pamiatkynaslovensku.sk