Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pavlovce nad Uhom - panská jazdiareň
Iný názov
Pavlovce
Lokalita
obec Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce, Košický kraj
Bibliografia
www.pavlovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk