Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poľný Kesov
Lokalita
obec Poľný Kesov, okres Nitra, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.polnykesov.eu



www.pamiatkynaslovensku.sk