Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pontifikát
vyjadruje úrad a hodnosť pápeža a zároveň označuje aj obdobie a dĺžku úradovania rímskeho pápeža, ktorý je najvyšším pontifikom katolíckej cirkvi



www.pamiatkynaslovensku.sk