Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Programová ponuka Gemersko-malohontského múzea (JÚN 2020)
programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-v-rimavskej-sobote-maj-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-v-rimavskej-sobote-maj-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-v-rimavskej-sobote-maj-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-v-rimavskej-sobote-maj-2020 programova-ponuka-gemersko-malohontskeho-muzea-v-rimavskej-sobote-maj-2020

 

Predmet mesiaca JÚN 2020 - Výstava 66 odborne ošetrených historických periodík z knižnice múzea
 


 

Termín: 1. - 30. jún 2020
 


 

V rámci prezentačnej aktivity „predmet mesiaca“ bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavených 66 odborne ošetrených historických periodík z knižnice múzea.
 


 

Návštevníci majú možnosť vidieť napríklad slávny lexikón Carla Rottecka, a Carla Welckera: Staats = Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften z roku 1836, meteorologický časopis Az Időjárás : Meteorológiai havi folyóirat z roku 1898, taktiež historické periodiká z pedagogiky, botaniky a iné. Súčasťou výstavy je i dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác. Periodiká budú po ukončení výstavy dostupné na prezenčné štúdium v knižnici múzea.
 


 

V roku 2019 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu odborného ošetrenia 66 knižničných jednotiek historických, periodicky vydávaných tlačovín – časopisov a viaczväzkových diel. Predmetné periodiká sú z knižnice múzea a pochádzajú z obdobia od prvej polovice 19. storočia do prvej polovice 20. storočia. Zachované sú v pôvodnom vydaní vo forme zošitov s papierovými obálkami, bez ochrannej väzby a boli poškodené. Periodiká sú tlačené zväčša na strojovom papieri, ktorý bol už vplyvom degradačných procesov krehký. Reštaurátori neodporúčali ich knihárske zviazanie.
 

Realizované odborné ošetrenie spočívalo v dezinfekcii, konzervovaní a reštaurovaní periodík. Taktiež bola zabezpečená ich ochrana odborným vyhotovením ochranných obalov. Tým sa zároveň uskutočnilo spojenie viacerých voľných zošitov jedného ročníka periodika i fyzicky do jedného celku.
 

Zámerom projektu bola záchrana tradičných nosičov, spomalenie prirodzeného procesu degradácie, ochrana periodických tlačí pred poškodením a roztratením a ich primerané sprístupnenie.
 

Odborné ošetrenie historických periodík zrealizovali študenti umeleckého odboru: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, pod odborným vedením reštaurátorov Mgr. Radovana Blaha a Mgr. art Marianny Rievaj. Súčasťou realizácie projektu bolo i zakúpenie špeciálnych opierok a stojanov pre potreby správneho vystavenia historických periodík i manipulácie s nimi počas štúdia.
 


 

Knižnica múzea vo svojom fonde, obsahujúcom takmer 46 tisíc knižničných jednotiek, uchováva i približne 600 titulov novín a časopisov, vydaných od 18. storočia až do súčasnosti.
 


 

Katalóg historických novín a časopisov z knižnice múzea, a taktiež katalóg historickej regionálnej literatúry Gemera-Malohontu nájdete na: gmmuzeum.sk/kniznica
 

Celý fond knižnice múzea je dostupný širokej čitateľskej verejnosti formou bezplatného prezenčného štúdia. V momentálnej situácii poskytuje knižnica múzea svoje služby čitateľom online, telefonicky a e-mailom.
 


 

Odborné ošetrenie historických periodík z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.
 

Mgr. Iveta Krnáčová (knihovníčka GMM)


 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk