Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rača (Bratislava) – kúria (Alstrova ulica č. 171)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kúria bola postavená niekedy v druhej polovici 18. storočia. Patrila rodine Zichyovcov, ktorých erb je na fasáde nad vstupným portálom. Budova je dvojpodlažná, obdĺžnikového pôdorysu a dvojtraktová. Reprezentuje častý typ dedinskej kúrie priechodného typu. Z barokovej stavby sa zachoval vstupný portál a klenby v interiéri. Pri úpravách v druhej polovici 20. storočia došlo k výraznému zásahu do uličnej fasády a k strate umelecko-remeselných detailov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Od roku 1855 až dodnes, keď je v majetku cirkvi, slúži ako škola. [2]
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti ulice. [3]
Poznámky
[1 - 3] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 148.www.pamiatkynaslovensku.sk