Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šahy - Ortodoxná synagóga
Lokalita
obec Šahy, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1929 v maursko-secesnom štýle s nárožnými vežami. Po druhej svetovej vojne ju prestavali. [1] Je to sieňová stavba s horizontalizujúcou fasádou trojosového členenia, v tympanóne sú murované dosky Desatora. Interiér s rovným stropom a galériou z troch strán na liatinových stĺpoch. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý.
Prístup
Ružová ulica č. 48
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 65.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 230.
Bibliografia
www.sahy.skwww.pamiatkynaslovensku.sk