Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaštín-Stráže – Krížová cesta
Lokalita
obec Šaštín-Stráže, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Krížová cesta z roku 1798 (v roku 1823 doplnená) so štvorfigurálnou skupinou Ukrižovania, súsoším Olivovej hory a Rozlúčky Krista s Máriou z konca 18. storočia.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý.www.pamiatkynaslovensku.sk