Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šebastovce - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iný názov
Žebeš
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Bibliografia
KLADEK, Gabriel - KLADEKOVÁ, Viera - KRCHO, Ján: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Šebastovciach. Nové poznatky o stavebnom vývoji. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 4, s. 22 - 23.
www.sebastovce.sk
www.kosice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk