Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Somotor - synagóga
Lokalita
obec Somotor, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1890. Zbúrali ju po roku 1945. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 137.www.pamiatkynaslovensku.sk