Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stakčín
Lokalita
obec Stakčín, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Rokokový kaštieľ postavený začiatkom druhej polovice 18. storočia. V 40. rokoch 19. storočia bol prestavaný a v druhej polovici 19. storočia upravený. Pôvodne išlo o prízemnú blokovú obdĺžnikovu budovu, so stredným arkádovým rizalitom na oboch čelných stranách. Jej pôvodné priečelie sa zachovalo na vstupnej fasáde s rokokovou úpravou manzardovej strechy. K tejto budove pristavali v 40. rokoch 19. storočia nový trakt, ktorý pozmenil pôdorys kaštieľa na štvorcový. Priečelie nového traktu zakončili šesťbokými malými nárožnými vežičkami a celú fasádu rozčlenili romantickými lomenými oknami, situovanými do silných lizénových rámov. [1]
 

Ku kaštieľu patrila klasicistická hospodárska budova z prvej polovice 19. storočia, členená pilastrami a malými nadokennými rímsami. [2]
 

Kaštieľ dal postaviť barón Ján Fröhlich. V minulosti disponoval 25 izbami, dvoma komorami a jednou kuchyňou. Ku kaštieľu patrila i jedna sýpka, pivnica, kôlňa, sklad a dve maštale. Objekt dal v 19. storočí prestavať gróf Filip Eugen. Pribudol nový trakt v neogotickom slohu. So starým traktom bol prepojený osembokovým átriom. K poslednej prestavbe kaštieľa došlo po druhej svetovej vojne, keď kaštieľ znárodnila totalitná moc. Obec v ňom neskôr zriadila veľkú spoločenskú sálu, knižnicu a fungovalo tam aj kino. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Vedľa kaštieľa sa nachádza park, ktorý je zaradený medzi chránené parky Slovenska.
 

Prebieha rekonštrukcia kaštieľa.

Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Stakčín zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1914)Kaštieľ Stakčín zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1914)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 181.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 181.
[3] Opravený kaštieľ v Stakčíne bude opäť kultúrnym centrom obce. 17.3.2012. www.teraz.sk (26.6.2013)
Bibliografia
www.stakcin.eu
GPS
49.001071, 22.230794
49°0 0' 3.86", 22°0 13' 50.86"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk