Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Ľubovňa - Židovský cintorín
Lokalita
obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Na cintorín sa vstupuje cez malú budovu nazývanú Ciduk hadin. Rady hrobov smerujú na juh. Uprostred vedie cestička, na východ od nej sú umiestnené hroby mužov a na západ hroby žien. Častým motívom náhrobných kameňov je koruna alebo memora. Nachádzajú sa tu aj figurálne ozdoby ako sú levy a orly. Väčšina náhrobkov je z vápenca. Bohatšie rodiny si nechávali vyhotoviť náhrobok zo švédskeho granitu. V jednom oheli – hrobke je pochovaný levita. [1]
 

V roku 1933 žilo v Starej Ľubovni 351 židov a tvorili samostatný rabinát. V meste na levočskej ulici mali vybudovanú synagógu. Posledným rabínom bol Moše Rosenberg, ktorý podobne ako väčšina jeho súkmeňovcov zahynul počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore. V súčasnosti sa k židovskej viere nehlási v meste ani jeden občan. [2]

Pamiatková ochrana
V roku 2001 bol zrekonštruovaný, takže je po celom obvode ohradený. [3]
Prístup
Cintorín ešte pred druhou svetovou vojnou ležal 600 – 700 metrov od mesta na poliach pri ceste smerujúcej do Prešova. Dnes je súčasťou intravilánu. [4]
Poznámky
[1 - 4] www.staralubovna.sk (24.3.2016)
GPS
49.302457, 20.699281
49°18'08.9"N 20°41'57.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk