Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Staré Hory - Banský úrad
Lokalita
obec Staré Hory, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.starehory.skwww.pamiatkynaslovensku.sk