Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stropkov - synagóga
Lokalita
obec Stropkov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1894. Zbúrali ju v 80. rokoch 20. storočia. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 139.
Bibliografia
www.stropkov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk