Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stupava - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Stupava, okres Malacky, Bratislavský kraj
Pamiatková ochrana
Stupava - kaštieľsky park (č. ÚZPF 540/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Tamara Reháčková, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD.. [1]
Prístup
Hlavná č. 2.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (19.4.2018)
Bibliografia
KARPIŠOVÁ, Veronika: Z histórie Stupavy a stupavského parku. In: Vlastivedný časopis, XIX, 1970, č. 3, s. 134 – 135.
ZVAROVÁ, Zuzana – REHÁČKOVÁ, Tamara – BUDAY, Peter: Pamiatkový výskum kaštieľskeho parku v Stupave. In: Monument revue, VI, 2017, č. 2, s. 7 – 12.
www.stupava.sk
GPS
48.275229, 17.034779
48°16'30.8"N 17°02'05.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk