Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tajov - Rodný dom Jozefa Gregora Tajovského
Lokalita
obec Tajov, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.tajov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk