Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trakovice - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trakovice, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol postavený v roku 1811. [1] Rozšírili ho v rokoch 1934 - 1935. [2] Ide o jednoloďový priestor s novodobým transeptom, presbytériom s rovným uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestor okrem novej priečnej lode s rovným stropom je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. V lodi sa zachoval pôvodný murovaný organový chór. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, na starej časti lode sú štukové obrazce. Na strednú os štítového priečelia situovaná veža vytvárajúca rizalit je krytá dvojstupňovým ihlanom. [3]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20. storočia, zo starého zostal obraz sv. Alexeja, neskorobarokový z roku 1792 od Jozefa Brandta z Hlohovca a klasicistické sväteničky pri dverách. [4]
 

Pred vznikom kostola bola v obci kaplnka, ktorú postavil neznámy obyvateľ obce. Kaplnka bola zasvätená sv. Alexejovi. Omša sa v nej slúžila na sviatok sv. Alexeja a nemala silu odpustkov. Išlo o murovaný objekt, pomerne malý a určitý čas bol opustený. Neskôr bola kaplnka zásluhou Vincenta z Leopoldova obnovená. V roku 1788 vraj vyhorela a od tých čias nebola obnovená. Z kaplnky sa podľa všetkého zachoval iba obraz sv. Alexeja, teraz umiestnený v kostole, ktorý bol postavený na náboženské účely miesto pôvodnej kaplnky. [5]
 

Podľa neoverených údajov kostol vyhorel v prvej polovici 19. storočia. Veriaci obce sa ho pokúšali opraviť, no pre finančné problémy sa im to dlho nedarilo. Podľa kronikárskych záznamov raz prechádzal cez obec bohatý a vysokopostavený človek Michal Adamkovič, ktorý daroval 500 zlatých na opravu kostola. Nákladná rekonštrukcia sa dokončila a sakrálny objekt zasvätili, zrejme na žiadosť donátora, ku cti sv. Štefana kráľa. [6]
 

Ďalšia prestavba sa uskutočnila v rokoch 1934 - 1935, kedy bola vstavaná priečna loď, vybudované sanktuárium a bola presunutá sakristia. Prestavbu realizovali, podľa projektu známeho slovenského architekta Milana Michala Harminca, Ing. Adamec a Strelinger z Trenčianskych Teplíc. Prestavba bola slávnostne posvätená 8. septembra 1935. Pred týmto veľkým stavebným zásahom bol kostol v roku 1920 vymaľovaný, keď o maľovku sa pričinil pomocný kňaz, maliar Alexander Buzna. Po prestavbe bol interiér vymaľovaný až v roku 1950. Po skončení maliarskych prác bola výmaľba kostola posvätená. [7]
 

Vnútorné zariadenie zväčša pochádza z rokov 1934 – 1935, okrem obrazu sv. Alexeja a oltára sv. Anny. Obraz sv. Alexeja je z roku 1792 a jeho autorom je maliar Jozef Brandt z Hlohovca. V horných dvoch tretinách obrazu je znázornený svätec držiaci kríž v sprievode anjelov, z ktorých jeden drží nad sv. Alexejom svätožiaru. V dolnej časti obrazu je na ľavej strane namaľovaný hlohovský zámok a na strane pravej kláštor františkánov v Hlohovci. Obraz je v dolnej časti ukončený nápisom - Swati Alexius wiwoleny za patrona teito osady Trakoviz roku 1792. Rám obrazu vyhotovil ľudový rezbár Krajčovič, ktorý podľa tradície je aj autorom sochy sv. Anny na pôvodnom bočnom oltári, teraz umiestnenom v kaplnke pod vežou. V interiéri sú dva bočné oltáre - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Ružencovej Panny Márie. Z obdobia stavby hlavného oltára a bočných oltárov (1934 - 1935) pochádzajú aj drevené lavice a spovednica. Vybavenie kostola dopĺňa pneumatický organ, pôvodne sa tu nachádzalo iba harmónium, ktorý bol postavený firmou Jozef Melzner z Kutnej Hory v roku 1921. Organ bol posvätený Pavlom Šiškom, dekanom z Hlohovca. [8]
 

Vo veži kostola sa do roku 1917 nachádzali pôvodné zvony, ktoré boli v tom roku zrekvirované na vojnové účely. Po vojne boli do kostola zhotovené firmou Fischer z Trnavy nové zvony. Po inštalovaní ich hlohovský dekan Pavol Šiška slávnostne posvätil. V súčasnosti sa vo veži nachádzajú tri zvony. Najväčší zvon je zasvätený Najsvätejšej Trojici s patrónom sv. Floriánom, prostredný je zase zasvätený slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi s patrónom sv. Vendelínom. Tento zvon venovali Trakoviciam rodáci z obce, bývajúci v USA. Najmenší zvon daroval Spolok katolíckej mládeže - Omladina a je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré je zároveň aj patrónom zvona. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravy kostola sa uskutočnili v roku 1970, kedy opravili vežu a vonkajšie fasády. Kostol bol znova posvätený Júliusom Gábrišom, biskupom trnavským a to v čase birmovky v Trakoviciach. O pätnásť rokov neskôr kostol znova vymaľoval majster J. Medom. O realizáciu maľovky sa zaslúžil vdp. Blažej Kováč a maľba bola posvätená hlohovským dekanom ThDr. Ignácom Havranom. Renovácia objektu prebehla aj v roku 1989 a 1999. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 295.
[2] https://trakovice-kostol.webnode.sk/about-kostol/ (1.5.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 295.
[5 - 10] https://trakovice-kostol.webnode.sk/about-kostol/ (1.5.2018)
Bibliografia
www.trakovice.sk
GPS
48.439611, 17.705229
48°26'22.6"N 17°42'18.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk