Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trávnica - Szemzöho malý kaštieľ
Iný názov
Fíš
Lokalita
obec Trávnica, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Poniže kaštieľa Barlanghyovcov dal Ladislav Barlanghy po roku 1870 postaviť neoklasicisticú kúriu pre svoju dcéru Hermínu (1834 - 1910), ktorá sa vydala za grófa Augustína Lipthaya. Bývali v nej do roku 1887. Lipthay sa neskôr presťahoval do veľkého kaštieľa a kúria bola prenajímaná statkárom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po roku 1945 boli v kúrii zriadené byty a po roku 1985 bola urobená obnova. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti je vlastníctvom súkromnej osoby a ako penzión slúži na rekreačné účely. [3]

Prístup
Stojí neďaleko kaštieľa Barlanghyovcov.
Fotogaléria
Trávnica - Szemzöho malý kaštieľ foto © Imrich Kluka 3/2010
Poznámky
[1 - 3] www.travnica.sk
Bibliografia
www.travnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk