Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebatice - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trebatice, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1851. Renovovaný bol v roku 1928. Jednoloďový pozdĺžny priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítovej fasády. Presbytérium i loď sú zaklenuté pruskými klenbami s medzipásmi. Na západnej strane lode je murovaný arkádový organový chór. Exteriér kostola je členený lizénami, hlavná fasáda pilastrami, ktoré v dolnej časti vyznačujú trup veže. [1]
 

Hlavný oltár a kazateľnica sú z čias stavby kostola. Ostatné vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. Výmaľba od J. Jelínka je z roku 1951. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 296.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 296.
Bibliografia
www.trebatice.sk
GPS
48.596869, 17.753399
48°35'48.7"N 17°45'12.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk