Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebišov - Park pri kaštieli (Mestský park)
Lokalita
obec Trebišov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Historický park je jedným z najvýznamnejších dokumentov spoločenskej a kultúrnej atmosféry minulých storočí v Trebišove. Súčasne je dokumentom etického vzťahu generácií minulých, súčasných i budúcich. [1]
 

Počiatky parkových úprav siahajú do konca 18. storočia a súvisia s dokončením výstavby neskorobarokového kaštieľa Imrichom Csákym v roku 1786. V areáli historického parku a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádzajú viaceré kultúrne pamiatky - hrad Parič, základy stredovekého kostola sv. Ducha, rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, pavlínsky kláštor, kaštieľ s hospodárskymi budovami, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, súsošie Immaculaty a archeologické lokality z praveku a stredoveku. [2]
 

Historický park sa vyvíjal z lužného zátopového lesa. Vznikol podľa vzoru anglických parkov rozšírením lesa výsadbou parkových, najmä cudzokrajných drevín. Rozprestiera sa na ploche 62 hektárov s 20 druhmi ihličnanov, 40 druhmi listnatých stromov a 20 druhmi krovín. V parku rastie napríklad dub letný, jaseň štíhly, javor mliečny a pagaštan konský. K cennejším drevinám patrí sofora japonská, smrek varieta inverza, platan javorolistý, záhradná varieta borievky fínskej, borievka čínska, borievka virgínska i jedľa srienistá. V poslednom čase je významným aj rozsiahly porast medvedieho cesnaku, ktorý je medzi domácimi veľmi obľúbený. [3]
 

Koncom 19. storočia bol park považovaný za najkrajší v celom Uhorsku a dôstojne reprezentoval kultúru, bohatstvo a majetok majiteľov kaštieľa. Patrí medzi najrozsiahlejšie a najcennejšie parky v strednej Európe. Trebišovčania ho často nazývajú andrássyovský. [4]
 

Hlavným architektonickým prvkom parku je samotná budova kaštieľa. V strede parku sa rozprestiera nížinný vodný hrad Parič (Arx Paris, Castrum Paris). Pri jazierku sa nachádza romantické neogotické mauzóleum, postavené v roku 1894, ktoré ukrýva mramorové sarkofágy s telami Júliusa Andrássyho s manželkou Katarínou. Úspešný a obľúbený Július Andrássy patril k najvýznamnejším majiteľom kaštieľa. [5]
 

Trebišovský park prospel mestu najmä tým, že v ostatných dvoch storočiach priestorovo izoloval a chránil historicky vzácne objekty pred živelnou zástavbou, ale tiež vytvoril hodnotné životné prostredie v strede mesta so vzácnym stromovým porastom. Súčasťou kaštieľskeho parku dnes trebišovského mestského parku je aj francúzska záhrada, ktorá sa nachádza hneď pri kaštieli. [6]
 

V súčasnosti park plní viaceré funkcie - oddychovo–rekreačnú, kultúrno–spoločenskú a historicko–archeologickú. Na jeho území sa okrem zaujímavej fauny a flóry, historických pamiatok nachádzajú aj športovo–rekreačné zariadenia. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/mestsky-park
[3 - 5] www.teraz.sk/regiony/trebisov-historicky-park-bol-povazov/138661-clanok.html
[6] www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/mestsky-park
[7] https://faunaflora-dolnyzemplin.webnode.sk/turisticke-zaujimavosti/parky-vzacne-stromy/mestsky-park-trebisov/
Bibliografia
ŠTEFAN, Stanislav – SOBOTA, Vladimír: Z histórie trebišovského parku. In: Monument revue, VI, 2017, č. 2, s. 29 – 34.
www.muzeumtv.sk
www.trebisov.sk
GPS
48.620565, 21.726616
48°37'14.0"N 21°43'35.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk