Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trhová Hradská - Kostol sv. Antona Paduánskeho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trhová Hradská, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Secesná stavba s neorománskymi prvkami postavená v roku 1906 so začlenením starého sakrálneho objektu do nového pôdorysu. Zo starého kostola zostalo polygonálne presbytérium (obostavané novými prístavkami) a zvyšky obvodového múru lode, z ktorého sú dnešné piliere trojlodia. Starý kostol bol postavený v roku 1757 so zvyškami prvého chrámu z roku 1668. Nový halový priestor dnešného kostola má pôdorys gréckeho kríža a jeho polygonálny uzáver (zo starej stavby) je zaklenutý valenou lunetovou klenbou. Loď má rovný strop. Fasádu člení neorománsky podstrešný oblúčikový vlys. Vstavaná veža členená pilastrami s volútovou hlavicou je zastrešená cibuľovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína barokový kalich z roku 1749 z pozláteného striebra. [2]
 

Prvé zmienky o drevenom kostole sv. Juraja sú v listine, kde sa spomína aj to že kostol zničila povodeň. Tri aj pol desaťročia sa konali bohoslužby vo svätom stane. Neskôr bol postavený kamenný kostol. V roku 1672 bol vysvätený na počesť sv. Antona, ani tento sakrálny objekt však dlho neslúžil veriacim, nakoľko vyhorel. V roku 1757 bol postavený ďalší kostol opäť zasvätený sv. Antonovi. V roku 1906 bol kostol prerobený a zväčšený. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 309.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 309.
[3] http://trhovahradska.sk/pamatihodnosti-obce/ (26.4.2018)
GPS
47.990942, 17.745972
47°59'27.4"N 17°44'45.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk