Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
Bibliografia
KAZIMÍR, Milan: Nález zvyškov staršej stavby, zistených pri odvlhčení Univerzitného kostola svätého Jána Krstiteľa v Trnave. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 142 - 144.
www.trnava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk