Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trpín - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trpín, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Jednoloďová sakrálna stavba postavená v roku 1889. Objekt so segmentovým uzáverom a rovným stropom. [1] Priečelie s murovaným štítom moderne prestavali. Za štítom sa nachádza moderná strešná valcová veža. Fasády sú hladké. Okná majú výrazné šambrány.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kaplnky spomína drevený stĺpový oltár s bočnými drevenými plastikami z konca 19. storočia a kríž, polychrómovanú drevorezbu tiež z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 326.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 326.
GPS
48.295308, 19.138869
48°17'43.1"N 19°08'19.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk