Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trstice - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nádseg
Lokalita
obec Trstice, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v rokoch 1903 – 1904 na mieste starého sakrálneho objektu z roku 1717 (1721?). Trojloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, transeptom a predstavanou vežou. Presbytérium je kryté rebrovou pseudogotickou klenbou. Transept ako aj hlavná loď majú rovné stropy, bočné lode sú kryté skliepkovou klenbou. Fasády sú spevnené opornými piliermi. [1] Veža je zakončená vysokým ihlanom. Sakrálny objekt má lomené neogotické okná.
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické z čias stavby kostola. Nad bočnými vchodmi sú secesné nástenné maľby od Sándora. Nagya z roku 1923. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza dva renesančné kalichy z obdobia okolo roku 1600, jeden zdobený ušnicovou ornamentikou, anjelikmi a rolverkom. [2]
 

Kostol dali postaviť obyvatelia, ba finančnú podporu poskytla aj rodina Esterházyovcov. Kvôli močaristej pôde kostolu stavali veľmi pevné základy. Do trojmetrovej hĺbky krížom vkladali 4 m dlhé, 40 x 40 cm hrubé hranoly z bukového dreva. Na to dávali betón so železobetónovými stĺpmi. Ukončenie stavby spomalila povodeň v roku 1903. Vonkajšia stavba bola ukončená v novembri 1904. Stropy sú zhotovené z tehál a železobetónu. Podlaha je vyložená pálenými dlaždicami. Veža je 47,68 m vysoká, krúž na nej umiestnili v roku 1904 a je 2 m vysoký. Strecha veže je pokrytá glazúrovanými modranskými škridlami a strecha trojlodia devínskymi škridlami. [3]
 

Hlavný oltárny obraz zobrazuje sv. Štefana, ako odovzdáva korunu Panne Márii. Oltár je darom kardinála Kološa Vaszaryho. Je postavený z tehál a obložený drevom. Naľavo je oltár sv. Ladislava a napravo sv. Imricha. Oltár Ježišovho Srdca so stavaným sv. hrobom je dar grófa Nándora Zichyho. V ľavej lodi je Oltár Panny Márie. Krížová cesta a Betlehem sú dielom Mageocha z Nemecka. Organ pochádza z roku 1904 z dielne bratov Rieglerovcov z Budapešti. Organ bol prebudovaný na elektrický pohon v roku 1970. Maľby kostola boli vyhotovené bratmi Petrikovichmi podľa projektov Sándora Nagya z Gödöllő (1923). [4]
 

Vo veži sú štyri zvony. Veľký zvon váži 450 kg a má priemer 91 cm, stredný zvon 220 kg a priemer 77 cm, malý zvon 110 kg a priemer 57 cm, kým umieráčik 60 kg a priemer 45 cm. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava exteriéru sa uskutočnila v roku 1979. Interiér obnovili v roku 1980. Vtedy boli namaľované obrazy: Kázanie na hore, Zázračné množenie chleba a ryby, Lámanie chleba. Pôvodné vežové hodiny boli z roku 1921, súčasné namontovali v roku 1977. Namontoval ich hodinár Emil Klč. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 329.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 329.
[3 - 6] www.trstice.sk (3.10.2017)
Bibliografia
www.trstice.sk
GPS
48.013963, 17.806661
48°00'50.3"N 17°48'24.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk