Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tuhár - Kostol sv. Karola Boromejského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tuhár, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1836 – 1841. Jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria a nadstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké. [1] Veža je krytá kupolou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Erb rodiny Zichyovcov je z roku 1841. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Tuhár - Kostol sv. Karola Boromejského foto © Ladislav Luppa 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 331.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 331.
Bibliografia
www.tuhar.sk
GPS
48.428321, 19.506291
48°25'42.0"N 19°30'22.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk