Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turá Lúka (Myjava) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Myjava, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicisticky kostol postavený v rokoch 1792 – 1793. Pozdĺžny sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom, krytý rovným stropom a korýtkovou klenbou. Sakrálny objekt nemá vežu. Murovaná empora obieha interiér z troch strán. Fasády sú hladké. Hlavný a bočný portál majú v supraporte segmentový frontón. [1]
 

Oltár je luisézny z konca 18. storočia, v strede obraz Ježiš v Getsemanskej záhrade a po bokoch obrazy Petra a Pavla. Kazateľnica je luizézna z konca 18. storočia, s jednoduchým polygonálnym parapetom členeným stĺpikmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Turá Lúka je mestská časť Myjavy.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 332.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 332.
Bibliografia
www.myjava.sk
GPS
48.743368, 17.538685
48°44'36.1"N 17°32'19.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk