Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turá Lúka (Myjava) - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Myjava, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol postavený v roku 1610. Jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytérium a mohutnou predstavanou hranolovou vežou. Priestor je zaklenutý valenými klenbami s lunetami a štukovými obrazcami uprostred. Nad vstupom je murovaná organová empora s prehýbaným parapetom, podklenutá českými plackami. Fasády kostola sú hladké, členené iba lizénovým rámovaním. Veža, pôvodne s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami, je krytá stanovou strechou. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza takýto popis vnútorného vybavenia: Hlavný oltár je barokový z prvej polovice 18. storočia, v strede stĺpovej architektúry obraz sv. Jána Nepomuckého. V nadstavci je Božie oko. Bočný oltár je barokový z prvej polovice 18. storočia s obrazom sv. Alžbety vdovy. V nadstavci, zakončenom segmentovou rímsou, sú oblaky so svätožiarou. Oltár je doplnený ružicovou a rokajovou ornamentikou. Drevená kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia s polygonálnym parapetom, na výplniach sú maľby štyroch evanjelistov. V interiéri sú štyri barokové plastiky – sv. Štefan kráľ, sv. Ladislav a dvaja svätci bez atribútov – z druhej polovice 18. storočia. Majú rustikálny charakter. [2] Dnes je kostol zariadený inak.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Turá Lúka je mestská časť Myjavy.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 332.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 332.
Bibliografia
www.myjava.sk
GPS
48.745009, 17.533648
48°44'42.0"N 17°32'01.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk