Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turčok - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Turčok, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1786 ako tolerančný. Sieňová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a pristavanou sakristiou. Fasády sú hladké. [1]
 

Murovaný oltár s obrazom je z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 337.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 337.
Bibliografia
www.obec-turcok.sk
GPS
48.640609, 20.148534
48°38'26.2"N 20°08'54.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk