Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turcovce - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Turcovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1770. Obnovený bol koncom 19. storočia. Reštaurovali ho v roku 1936. Jednoloďový sakrálny objekt s polkruhovým zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú kryté rovným stropom, len v podveží je valená klenba. Fasády sú hladké. Veža bola kedysi členená lizénovým rámom. V nárožiach je skosená a ukončená ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie bolo z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. [2] Dnes je už nové.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci nad dedinou. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s.334.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 334.
GPS
49.052091, 21.844210
49°03'07.5"N 21°50'39.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk