Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turíčky (Cinobaňa) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Cinobaňa, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z 15. storočia (podľa iných zdrojov pochádza už z 13. storočia), z ktorého sa zachovalo iba presbytérium. V rokoch 1928 – 1929 bol na jeho mieste postavený nový kostol. [1]
 

Obec i kostol boli počas tureckej nadvlády pustošené. Väčšia renovácia kostola bola prevedená v roku 1770 a 1886, kedy sa pri oprave kostola objavili vzácne fresky. Fresky na stenách svätyne znázorňujú viaceré biblické motívy: Klaňanie troch kráľov, Umučenie svätej Kataríny (bola symbolom baníkov), postavy apoštolov Petra a Pavla, postava sv. Ondreja. Najlepšie zachovaný je výjav zabitia draka sv. Jurajom. Viaceré fresky sú nedostatočne reštaurované. [2]
 

V roku 1928 bol čiastočne zbúraný starý kostol, a to loď chrámová. Pamiatkový úrad chrániac vzácne fresky, nedovolil úplné zbúranie chrámu, takže časť z neho – svätyňa, ostala zachovaná. Vedľa nej stojí na mieste bývalej chrámovej lode, ako aj mimo nej, veľký novopostavený evanjelický kostol s vežou, ktorý vznikol v roku 1929. [3]
 

Patrónom kostola v Turičkách bol najprv sv. Ján Apoštol. Veriaci v Turičkách mali tohto patróna nasledovať v láske k Ježišovi a Márii. Druhým patrónom kostola, ktorého si uctili Turičky, ako dokazuje zachovalá freska, bol sv. Juraj. Tento svätec sa nechcel obetovať pre pohanských bohov. Za vieru Kristovu zomrel na popravisku za cisára Diokleciána modliac sa za obrátenie pohanov. Veriaci ho každoročne oslavovali 24. apríla, ako vzor vo viere. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 337.
[2 - 4] www.cinobana.sk (20.10.2016)
Bibliografia
www.cinobana.sk
GPS
48.451075, 19.670273
48°27'03.9"N 19°40'13.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk