Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turzovka - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Turzovka, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1759 na mieste staršieho sakrálneho objektu. Opravený bol v roku 1938. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami, ktorá je podchytená medziklenbovými pásmi, zbiehajúcimi do pilierov. Baroková fasáda s polkruhovo zakončenými oknami je členená lizénovým rámom. [1] Veža je zakončená cibuľovitou strechou so štíhlou laternou.
 

Hlavný barokový oltár pochádza zo začiatku 18. storočia, uprostred je obraz Nanebovzatia Panny Márie. Bočné oltáre sú barokové z 18. storočia, s novšími ústrednými plastikami, ktoré nahradili oltárne obrazy sv. Jána Nepomuckého z roku 1873 a Božské srdce z roku 1882 od J. B. Klemensa. Kazateľnica je baroková z 18. storočia, s novšími obrazmi cirkevných otcov na parapete od J. B. Klemensa (1878). Hlavný oltár, bočné oltáre, kazateľnicu, organovú skriňu v roku 1910 polychrómoval A. Pudlo z Místku. Krstiteľnica je rokoková z polovice 18. storočia, nástenná s baldachýnom a plastikou Krst Krista vo vrchole. Neobarokový organ pochádza z konca 19. storočia, ale niektoré časti sú zo staršieho barokového organu z roku 1799. V interiéri je štrnásť obrazov Krížovej cesty, olejomaľby na plechu od J. B. Klemensa z roku 1880. Farebné okná sú od O. Waltera z Pešti z roku 1910. [2]
 

Prvá písomná zmienka o osade Predmier pochádza z roku 1580. Na mieste tejto, pôvodne dlhopoľskej osady založil v roku 1598 majiteľ Bytčianskeho panstva Juraj Thurzo novú obec Turzovku (v dokumentoch 17. storočia sa nazývala Turzova, Kysuca i Predmier). V roku 1602 jej vydal privilegiálnu listinu, v ktorej obyvateľom, okrem iného, prikázal, aby čo najskôr postavili kostol a faru. K tomuto účelu im vydelil pôdu v rozlohe dvoch hospodárskych usadlostí. Turzovskí poddaní zemepánovo želanie splnili a v roku 1614 bol postavený kostol i fara. Zemepán do tohto kostola nechal uliať zvon, ktorý sa zachoval dodnes. O rok neskôr, v máji 1615 bola príchodom evanjelického kňaza založená nová farnosť, do tých čias patrila Turzovka k farnosti v Hričove (v roku 2015 si farnosť pripomína 400 rokov od svojho založenia). Evanjelická farnosť patrila počas svojej existencie do Hornotrenčianskeho (Žilinského) kontubernia. [3]
 

Pôvodný kostol bol drevený, počas 17. storočia niekoľkokrát zmenil vlastníka, podľa aktuálnej politickej situácie ho vlastnili miestni evanjelici alebo katolícka menšina. Definitívne sa dostal do majetku katolíkov v roku 1673, napriek tomu, že evanjelici tvorili v obci väčšinu až do konca 17. storočia. Podľa ľudovej tradície stál prvý drevený kostol v Kučišovej záhrade, t.j. v dnešnej záhrade Útulne sv. Jozefa. V roku 1692 bol postavený nový drevený kostol, ktorý bol, podobne ako prvý, zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. K zmene došlo až v roku 1728, kedy veriaci v Turzovke postavili prvý murovaný kostolík, ten už bol dedikovaný úcte Nanebovzatej Panny Márie. Kostolík nebol veľký a stál pravdepodobne niekde v miestach dnešnej farskej záhrady (našli sa tu zvyšky múrov, ktoré mohli byť z niekdajšieho kostola). Keďže obec i farnosť početne rástla, bolo potrebné postaviť nový priestrannejší a väčší kostol. Základný kameň súčasného kostola bol položený 4. júla 1757 a o dva roky neskôr ho za materiálnej i finančnej pomoci Bytčianskeho panstva dokončili. Keďže kostol pri dostavbe nebol konsekrovaný, len požehnaný, slávnostná konsekrácia sa konala 10. augusta 1834 za účasti diecézneho biskupa Jozefa Vuruma. [4]
 

Turzovská farnosť mala oddávna dve filiálky – Vysokú (prvá písomná zmienka 1616) a Olešnú (1619). Táto organizácia potom platila až do roku 1772, kedy bola vytvorená samostatná farnosť vo Vysokej. Koncom 18. storočia bola k Turzovke ako filiálka pričlenená Podvysoká, ktorá predtým krátko patrila k farnosti Staškov. Od začiatku 19. storočia patrili k farnosti aj obyvatelia vrchov v doline Dlhá – Divínska Dlhá, Dlhopoľská Dlhá a Neslušská Dlhá. Turzovská katolícka farnosť od svojho vzniku patrila do trenčianskeho archidiakonátu a od roku 1790 do čadčianskeho dištriktu alebo dekanátu. Od roku 1821 potom do žilinského archidiakonátu a v roku 1871 sa stala sídlom jedného z dekanátov Nitrianskej diecézy. To trvalo do februára 1952, kedy bol turzovský dekanát zrušený a farnosť opätovne patrí do dekanátu Čadca. [5]
 

Hoci o rozdelení územne veľmi rozsiahlej turzovskej farnosti sa hovorilo už v 70. rokoch 18. storočia, k jej ďalšiemu deleniu prišlo až postavením kostola v Kline (dnes Klokočov) a zriadením tamojšej expozitúry pod názvom Turzovka-Klin v roku 1934. Samostatná farnosť Turzovka-Klin bola zriadená v roku 1943, po administratívnom rozdelení Turzovky na 4 samostatné obce v roku 1954, prevzala nová farnosť názov obce – Klokočov. Nové delenie prišlo až v jubilejnom roku 2000, kedy bola zriadená farnosť Korňa, kde boli prifarené ako filiálky aj Turkov a hora Živčákova. Turkov bol o dva roky neskôr na žiadosť veriacich opäť začlenený do farnosti Turzovka. Pápež Benedikt XVI. 14. 2. 2008 zriadil novú Žilinskú diecézu a farnosť sa po štyroch storočiach ocitla v štruktúrach novej diecézy. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 341.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 341.
[3 - 6] https://faraturzovka.sk/farnost/historia-farnosti (13.9.2018)
Bibliografia
www.turzovka.sk
GPS
49.405929, 18.626366
49°24'21.3"N 18°37'34.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk