Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tužina - Kostol sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tužina, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Prvý kostol bol postavený v roku 1633 v prostriedku cintorína obohnaného kamenným múrom. Bol zasvätený Jakubovi st. a sv. Kataríne. Za stavbu bol zodpovedný vtedajší richtár Paulus Wolf. V interiéri bol hlavný oltár v strede so sochou Matky Božej s Ježiškom na rukách. Po pravej strane stála socha sv. Jakuba, po ľavej strane socha sv. Kataríny. [1]
 

V roku 1648 boli sochy odstránené evanjelickými veriacimi a na ich miesto zavesili obraz Nanebovstúpenie Krista. V roku 1686 bol obraz odstránený a nahradený obrazom Bolestnej Matky Božej a kostol opäť získali katolíci. Kostol s dvoma zvonmi bol vysvätený dňa 12.9.1715 biskupom Lukášom Natali z Ostrihomu. Tento deň sa stal pre obec pamätným dňom a svätí sa na druhú nedeľu v septembri ako pamiatka na vysviacku kostola (hody). [2]
 

Kostol bol veľmi vlhký, mal malé okienka a bol obklopený sedemdesiatimi veľkými slivkami. Farár Thomas Paar v roku 1739 vylepšil situáciu kostola tým, že dal zväčšiť okná, hlinenú podlahu vydláždiť kamennými kockami a slivky vyrúbať. Sakrálny objekt dal zrenovovať, aby sa nezrútil. Najradšej by bol dal postaviť nový kostol, ale neúroda, chudoba „ovečiek“ a strach z dlhov ho od toho odradili. [3]
 

V roku 1751 však týmito okienkami zlodeji kostol vykradli. Zlodejov nikdy nechytili a ani ukradnuté veci sa nikdy nenašli. Podozrivý bol rektor školy, nemohli mu však nič dokázať. Odvtedy musel farár dbať na to, aby okná boli večer včas zatvorené. Pomerne rýchlo sa milodarmi zozbierala suma, za ktorú sa v roku 1754 zakúpila nová monštrancia a v rokoch 1753 - 1764 ostatné veci. Popri milodaroch išla do farskej pokladne aj polovica pokút od občanov. Povinnosťou farára bolo, aby tieto pokuty boli včas platené. Sám dával do pokladnice svoje grošíky, aby nemusel chudobným hriešnikom odobrať posledný halier. Farár Paar pochádzal z bohatej rodiny a svoje vlastné prostriedky dal k dispozícii cirkevným účelom. Pre neskoršiu stavbu nového kostola zanechal testamentom 2. 500 florenov. [4]
 

Barokový kostol postavili v rokoch 1788 – 1797 podľa projektu J. Vogta, kremnického staviteľa. [5] S výstavbou sa začalo dňa 31.5.1788. Ukončená bola v roku 1797 a kostol bol vysvätený pravdepodobne vtedajším dekanom. [6]
 

Pri stavbe bolo nemálo problémov. Musel sa ich zhostiť aj farár Nepomuk- Fegyveres. Tužinčania sa síce zaviazali, že budú pomáhať rukami a záprahmi, ale často na to zabúdali. A tak práce postupovali iba pomaly. Robotníci dostávali za prácu desať grajciarov a povozníci dvadsaťštyri. To sa im však videlo málo a tak boli práce zastavené. Stavba kostola prebiehala v období vzbury Tužinčanov v roku 1792. Krajský úrad v Nitre prinútil Tužinčanov dokončiť kostol zdarma. Peniaze, ktoré zanechal farár Paar, stačili iba na múry. [7]
 

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou, spočívajúcou na pilastroch. Na klenbách presbytéria a lodi je iluzívna maľba s figurálnymi scénami z 80. rokov 18. storočia, obnovená a doplnená v roku 1925 maliarmi Ľ. Nógrádym a K. Juharim. Fasádu lode i veže členia pilastre. [8] Veža je zakončená cibuľovitou laternovou strechou dosadajúcou na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Hlavný oltár z konca 18. storočia, s obrazom sv. Jakuba od J. Peskyho z prvej polovice 19. storočia. [9] Oltár je vybavený tabernákulom, dvoma modliacimi sa anjelmi a ornamentmi. V roku 1933 bol oltár od základov zrenovovaný. [10] Južný bočný oltár Ukrižovania z konca 18. storočia má obraz Ukrižovania, ktorý bol reštaurovaný v roku 1916 E. Tilandym. Severný bočný oltár Immaculaty z konca 18. storočia má obraz z 20. storočia. [11] Obraz namaľoval mníchovský umelec P. Mayer na objednávku mníchovskej firmy J. Müller na plátno olejom podľa originálu E. Raffaniera. [12] Klasicistická kazateľnica s reliéfmi a plastikou Dobrého pastiera pochádza z 90. rokov 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia, nad ňou sa nachádza socha sv. Jána Krstiteľa s Ježišom. [13]
 

Organ pochádza z polovice 19. storočia majstrom Samuelom Wognerom zo Slovenského Pravna. Patrí ku klenotom kostolných organov na Slovensku. V 20. rokoch 20. storočia ho zreštaurovala firma Revay z Kremnice. [14]
 

V roku 1925 vymaľovala kostol firma K. Juhari z Nitry. Maliar Sárosy podľa návrhov farára Bauera namaľoval šesť monumentálnych obrazov - tri v presbytériu, dva v lodi, jeden na chóruse. Obrazy predstavujú:
 

- v presbytériu - stvorenie, vykúpenie a posvätenie ľudstva tromi osobami Božími.
 

- v lodi - apoštol a zvestovateľ Bonifác a okrúhly obraz Panny Márie.
 

- na chóre - kráľ David a svätá Cecília. [15]
 

V predsieni namaľoval Sárosy menší stropný obraz s motívom „Svätý evanjelista Lukáš maľuje prvý obraz Márie“. Všetky ornamenty namaľoval L. Nogrady. Jozef Damko, významný umelec z Nemeckého Pravna, je autorom sôch sv. Jozefa a sv. Antona i Piety svätého hrobu pod chórusom. [16]
 

Dňa 6.4.1945 bol kostol z dôvodu vojnových udalostí veľmi poškodený. Veža a zvony boli zničené a strecha zhorela. [17]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po vojnových poškodeniach bola strecha kostola provizórne opravená až v roku 1946 a v roku 1950 dobrovoľníkmi znovu postavená. Veža bola do pôvodného stavu daná v rokoch 1956 – 1958. [18]
 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia bol kostol prekrytý medeným plechom. V rokoch 1991 - 1992 bola opravená fasáda. [19]
 

V roku 2002 sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce na maľbách interiéru kostola. Reštaurácia malieb bola ukončená na jar roku 2007. Práce realizoval reštaurátorský tím pod vedením akademického sochára Jozefa Doricu. Finančné prostriedky na opravy boli takmer výlučne zabezpečené z rozpočtu SRN zásluhou tužinských rodákov žijúcich v zahraničí. [20]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 4] www.tuzina.sk (28.4.2018)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 342.
[6 - 7] www.tuzina.sk (28.4.2018)
[8 - 9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 342.
[10] www.tuzina.sk (28.4.2018)
[11] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 342.
[12] www.tuzina.sk (28.4.2018)
[13] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 342.
[14 - 20] www.tuzina.sk (28.4.2018)
Bibliografia
www.tuzina.sk
GPS
48.886624, 18.621627
48°53'11.9"N 18°37'17.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk