Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tvarožná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Tvarožná, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V 17. storočí kráľovská komisia na základe šopronského snemu určila, že v Tvarožnej si evanjelici utláčaní protireformáciou mohli postaviť drevený artikulárny kostol, ktorý dnes už nejestvuje. [1]
 

Barokovo-klasicistický kostol postavil v roku 1778 staviteľ zo Spišskej Novej Vsi Frantz Bartel podľa plánov Fridricha Mullendorfa. Ide o sieňový priestor s rovným uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami a podstrešnou rímsou. [2]
 

Kedysi mal kostol klasicistický oltár uprostred s obrazom Krista zo začiatku 19. storočia, klasicistickú kazateľnicu z polovice 19. storočia, kamenná klasicistickú krstiteľnicu z roku 1793 a organ s pseudorenesančnou skriňou z konca 19. storočia od viedenského majstra F. Deutschmanna. [3] Z pôvodného zariadenia neostalo takmer nič - oltár, veľký organ, krstiteľnica, kazateľnica, pamätník obetiam prvej svetovej vojny, obrazy, lustre, lavice, chóry boli zdemolované a rozkradnuté. Z vnútra kostola sa zachoval iba oltárny obraz, ktorý svoj domov našiel v kostole v Ľubici. Z celej podlahy bola vytrhaná dlažba. Vandali sa pokúsili na dvoch miestach poškodiť a preraziť i klenbu stropu. Poškodená je aj krytina strechy. Bez súhlasu cirkvi postavili v 70. rokoch 20. storočia vo farskej záhrade i požiarnu zbrojnicu. [4]
 

Krutý osud, podobne ako kostol, stihol i posledného farára A. E. Mayerhoffera, vzdelaného a nadaného človeka, básnika, ktorého uznávali na celom Spiši ako silnú osobnosť. S odsunom z obce nesúhlasil a túžil ostať tam, kde ho cirkevná vrchnosť ustanovila. Mal v obci ďalekosiahle plány, pripravoval prestavbu kostola i prístavbu veže. Ale komunistickí funkcionári ho chceli za každú cenu z obce dostať preč. Keď neúčinkovalo vyháňanie, osobné urážky, fyzické napádanie ani rozbíjanie okien na fare, bol napokon falošne obvinený a odovzdaný jednotkám NKVD, ktoré ho odvliekli do sovietskych gulagov, kde na následky útrap zomrel. [5]

Pamiatková ochrana
Stav kostola je veľmi zlý. Ďalšia slovenská hanba.
Poznámky
[1] SUTOR, Ondrej: Rodáci z Tvarožnej chcú opraviť zničený kostol. www.sme.sk, 24. júl 1997 (20.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 343.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 343.
[4 - 5] SUTOR, Ondrej: Rodáci z Tvarožnej chcú opraviť zničený kostol. www.sme.sk, 24. júl 1997 (20.10.2016)
Bibliografia
www.tvarozna.sk
GPS
49.085807, 20.478364
49°05'08.9"N 20°28'42.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk