Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
tvŕdza
nižší typ stredovekého feudálneho sídla, ktorý slúžil ako sídlo strednej nižšej šľachty. Od hrádku sa líši tým, že stojí uprostred dediny / sídla, má len charakter obytnej veže. Neskorší typ je potom aj obvodovou zástavbou a môže pripomínať aj kúriu, ktorá má ale menej fortifikačných prvkov ako tvrz. Tvrz je typ ľahšieho opevnenia.www.pamiatkynaslovensku.sk