Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uhrovec - Kostol Zoslania Ducha svätého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1817. Centrálne poňaté jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, po oboch stranách pristavanými priestormi sakristie a oratória a so vstavanou vežou do štítového priečelia. Hlavný priestor lode je zaklenutý českou plackou na spôsob plochej kupoly. V presbytériu je menšia česká placka, spočívajúca na vtiahnutých nárožných pilieroch. Na západnej strane je vstavaný organový chór s dvojitou archivoltou a širokým vstupným oblúkom. Hladké fasády s rizalitom veže, na priečelí, v ktorom je segmentovo zakončený portál. [1] Veža je zastrešená zvonovitou strechou.
 

Hlavný oltár je klasicistický s plochou pilastrovou architektúrou, zakončenou segmentovým štítom a s obrazom Zoslania Ducha svätého. Kazateľnica je klasicistická z roku 1817, na polygonálnom parapete sú rozety. Krstiteľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. Nad vchodom do krypty je zamurovaný renesančný epitaf z predošlého kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 348.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 348.
Bibliografia
www.uhrovec.sk
GPS
48.745318, 18.336089
48°44'43.1"N 18°20'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk