Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Újazd (Skalka nad Váhom) - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Skalka nad Váhom, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kaplnka postavená v druhej polovici 19. storočia. Jednopriestorový interiér s rovným stropom. Hlavná fasáda je členená pilastami a tympanónom. [1] Nad štítovým priečelím sedí malá strešná vežička.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 349.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 349.
GPS
48.936256, 18.075349
48°56'10.5"N 18°04'31.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk