Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uľanka (Banská Bystrica) - Kostol sv. Antona Paduánskeho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ulmanka
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1829. Jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom. Loď je zaklenutá segmentovou klenbou. Na hlavnom priečelí je termové okno, nad štítom malá strešná vežička s cibuľovitou prilbou. [1] Fasády sú hladké.
 

V interiéri bol ešte v 60. rokoch 20. storočia stĺpový oltár zo začiatku 19. storočia, s ústredným obrazom sv. Antona Paduánskeho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Uľanka (Ulmanka) je najsevernejšia mestská časť Banskej Bystrice.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 349.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 349.
GPS
48.785689, 19.111126
48°47'08.5"N 19°06'40.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk