Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Urmince - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Urmince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Farský kostol sv. Michala archanjela v Urminciach bol postavený v rokoch 1932 – 1933 podľa projektu slovenského architekta Michala Milana Harminca. Kostol má tradičné trojloďové usporiadanie, ktoré nesie charakteristické znaky architektovej sakrálnej tvorby. V architektúre chrámu je použitý neorománsky sloh s funkcionalistickými prvkami. Neoromanské tvaroslovie (združené dvojité a trojité okná, rozeta) je kombinované s ryolitom, ktorý zvýrazňuje nárožia, šambrány a sokel. Hrubo pritesané kvádre dávajú stavbe romantický historizujúci ráz. Navonok pôsobí dojmom pevnosti s vežou. Asymetricky umiestnená veža je vysoká približne 32 m a má ihlancovitú strechu. [1]
 

Kostol ako prvý maľoval Edmund Massanyi, akademický maliar z Nitry. V roku 2002 boli pôvodné maľby nahradené úplne novými obrazmi a ornamentmi. Jednotlivé obrazy znázorňujú biblické udalosti spásy, v ktorých zohrávajú dôležitú úlohu anjeli. Autorom týchto malieb je Peter Čambal z Trnavy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.farnosturmince.sk (20.10.2016)
Bibliografia
www.urmince.sk
GPS
48.531284, 18.095092
48°31'52.6"N 18°05'42.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk