Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Váhovce - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Vagovce
Lokalita
obec Váhovce, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1778 na mieste staršieho kostola spomínaného v roku 1669. Jednoloďový pozdĺžny priestor s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českými plackami. [1] Fasády sú hladké, členené segmentovo zakončenými oknami. Veža aj štítové priečelie majú skosené hrany. Veža je zakončená cibuľou.
 

Hlavný oltár je klasicistický, stĺpová architektúra na spôsob portika, v strede obraz sv. Mikuláša. Bočné oltáre sv. Trojice a Krista na Hore olivovej sú klasicistické, za menzou závesný obraz svätca. Kazateľnica z čias stavby kostola je klasicistická s reliéfom Kristovej hlavy, zdobená festónmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 355.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 355.
Bibliografia
www.vahovce.sk
GPS
48.250465, 17.784769
48°15'01.7"N 17°47'05.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk