Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Valtov Šúr (Šúrovce) - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Varašúr
Lokalita
obec Šúrovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená v rokoch 1900 – 1910 pôvodne do osi gaštanovej aleje, ktorá dnes už pravdaže neexistuje (ako ináč). Je to malá romantická stavba so štítovým neogotickým priečelím, zakončeným vežičkou situovanou na konzolách. Na nároží sú diagonálne dvojstupňové piliere. Nad lomenou bránou je nápisová tabuľa. [1] Vežička je krytá ihlancovou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec vznikla spojením pôvodných obcí Veľké Šúrovce, Valtov Šúr, Varov Šúr a Zemianske Šúrovce. Názvy častí Valtov Šúr a Varov Šúr sa neoficiálne používajú dodnes.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 362.
Bibliografia
www.surovce.sk
GPS
48.325598, 17.725268
48°19'32.2"N 17°43'31.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk