Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vavrinec - Chrám Zoslania sv. Ducha
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vavrinec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol v dnešnej podobe vznikol v roku 1925 rozšírením malého kostolíka, pochádzajúceho z roku 1858, ktorý tvorí v dnešnej stavbe dlhé presbytérium s polkruhovým uzáverom. Do novej časti kostola, ktorá je širšia a krytá pruskou klenbou, ústi podvežie, otvorené do štítového priečelia mohutnej vstavanej veže. Vonkajšia úprava stavby je neoklasicistická, opakuje vžité tvary východoslovenskej sakrálnej architektúry z rokov 1780 – 1830. [1]
 

Vnútorné zariadenie kostola bolo v druhej svetovej vojne poškodené a roztratené. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 362 - 363.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 363.
GPS
49.049546, 21.595278
49°02'58.4"N 21°35'43.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk