Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Važec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Važec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol postavený v rokoch 1889 – 1892 na mieste tolerančného chrámu z roku 1783. Sakrálny objekt na spôsob trojlodia, s polygonálnym oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré dosadajú na kanelované železné stĺpy s papyrusovými hlavicami. Stĺpy prebiehajú emporami, ktoré obklopujú priestor z troch strán a stoja na traverzách. Fasáda kostola je bohato členená neorománskymi architektonickými článkami. [1]
 

Interiér bol vymaľovaný v roku 1925 podľa návrhu Jana Hálu. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Obraz Zmŕtvychvstanie je od Jana Hálu z roku 1926. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 363.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 363.
Bibliografia
www.obecvazec.sk
GPS
49.059348, 19.982174
49°03'33.6"N 19°58'55.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk