Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Včelince - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Mehy
Lokalita
obec Tornaľa, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1773. Veža je z konca 19. storočia. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou. Loď má pruské klenby s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na polstĺpy s dvojicou pilastrov. Nad vstupom do lode je murovaný organový chór, otvárajúci sa tromi arkádami do lode. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Vysoká štíhla veža je krytá laternovou cibuľou. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, s polychrómovanými drevorezbami a s ústredným obrazom sv. Štefana kráľa z polovice 19. storočia. Kazateľnica je neskorobaroková, vyrezávaná s polychrómiou, z druhej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza dva kalichy z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2002 bol kompletne zrekonštruovaný interiér. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 364.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 364.
[3] www.vcelince.ocu.sk (10.10.2017)
GPS
48.383680, 20.303411
48°23'01.3"N 20°18'12.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk