Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľaty - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Velejte, Veľatín
Lokalita
obec Veľaty, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1802. Opravovali ho koncom 19. storočia a v roku 1933. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovo zakončeným presbytériom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý drevenými krížovými klenbami, ktoré sú potiahnuté plátnom. Fasáda je členená lizénami a zakončená podstrešnou profilovanou rímsou. Na veži boli horné nárožné pilastre bosované. Veža je zakončená terčíkovou rímsou, na ktorú dosadá strecha v tvare ihlanu. [1]
 

Ku pozoruhodnostiam farského chrámu patrí výzdoba interiéru. Strop chrámu tvorí krížová klenba z dosák, na ktorých je pripevnené plátno. Na plátne sú namaľované veľkorozmerné obrazy a menšie medailóny. Dominantu interiéru však tvorí ikonostas umiestnený v chráme v roku 1934. Vytvoril ho rezbár Anton Helfer, ktorý vo Veľatoch prežil aj časť svojho života. Ikonostas bol v roku 2005 zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok. [2]
 

Prvé záznamy o gréckokatolíckej farnosti a chráme pochádzajú z roku 1692. Počet gréckokatolíkov vo farnosti ovplyvnilo sťahovanie katolíkov východného obradu v polovici 18. storočia. V roku 1741 už mala farnosť svoje filiálky. Presnejšie záznamy o farnosti pochádzajú z roku 1805. Od roku 1814 bol pravidelne vydávaný schematizmus Mukačevskej eparchie so sídlom v Užhorode. V tomto dokumente sú už informácie o počte veriacich vo farnosti. Gréckokatolícka komunita bola až do polovice 20. storočia najpočetnejšou skupinou veriacich. Historicko-spoločenské okolnosti ako aj cirkevný vývoj mali nesporne dopad na počet aktívnych veriacich farnosti. K najvážnejším zásahom patril tzv. Prešovský sobor a následné "zrušenie" gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1950 - 1968. Vo farnosti v tom čase pôsobili pravoslávni farári. Komunita sa rozčesla a časť veriacich sa zúčastňovala v tomto období na rímskokatolíckych obradoch. Po roku 1968 sa veriaci mohli vrátiť ku gréckokatolíckemu obradu, no až do roku 1989 sa ku praktizovaniu viery pristupovalo opatrne a rozpačito. V roku 1990 sa ku gréckokatolíckemu vyznaniu pri sčítaní ľudu otvorene prihlásilo 274 obyvateľov. V roku 2000 to bolo 292 obyvateľov, čo predstavovalo 35,1% z počtu obyvateľov obce. V súčasnosti patrí farnosť ku Gréckokatolíckej Košickej eparchii. Farnosť má dve filiálky - Luhyňu a Hrčeľ. V roku 1948 bol v Luhyni postavený chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky. V Hrčeli bol chrám Matky Ustavičnej Pomoci postavený v roku 1969 a je v spoločnom užívaní s rímskokatolíkmi. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Gréckokatolícky chrám sa nachádza na vŕšku v juhozápadnej časti obce. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 365.
[2 - 4] www.velaty.sk/cirkev/greckokatolicka-cirkev/ (10.10.2017)
Bibliografia
www.velaty.sk
GPS
48.522852, 21.655515
48°31'22.3"N 21°39'19.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk