Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Čalomija - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľká Čalomia, Veľká Čalumina
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1910 - 1911 v secesnom slohu. Vysvätený bol 15.10.1911. Stojí na mieste bývalej školy. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, v lodi rozšírená z oboch strán kaplnkami. [1] Predstavaná veža je umiestnená asymetricky a zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár dal vyhotoviť biskup Reiner. Lavice do kostola vyrobil Antal Veki stolár zo Šiah. Organ je dielom Lipota Vegenšteina a jeho syna. Antal Novotni vyhotovil zvony a tieto boli financované z príspevkov rímskokatolíckych veriacich. Dva väčšie zvony - 362 kg a 180 kg odniesli v roku 1916 a boli použité na vojenské účely. V roku 1937 interiér vymaľoval rožňavský maliar Gyula Ádam za 8000 korún. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.velkacalomija.sk (13.12.2016)
GPS
48.068536, 19.200054
48°04'06.7"N 19°12'00.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk